ANBI-status


ANBI
Stichting Spelen voor je Leven Amersfoort is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Doelstelling
De doelstelling van Ithaka is mensen die met kanker te maken hebben (gehad) ondersteuning te bieden in hun verwerkingsproces door hen te laten ervaren wat creatieve expressie in de vorm van workshops improvisatietoneel voor hen kan betekenen.

Contactadres info@ithaka-bestuur.nl

RSIN 8552.02.944

Beleidsplan 2022 – 2027
Het beleid van het bestuur is erop gericht om een spelersgroep in stand te houden van 15 tot maximaal 20 deelnemers en om het aanbod van ongeveer 20 workshops door een vakdeskundige theaterdocent te laten verzorgen. Dit beleid beoogt het bestuur vorm te geven op basis van een sluitende begroting.

Inkomsten worden verkregen door middel van eigen bijdragen door de spelersgroep, door subsidie, waar mogelijk van Indebuurt033, en door giften van mensen die Ithaka een warm hart toedragen.

De financiën worden beheerd door de penningmeester van de Stichting. De besteding van de financiën vindt met name plaats aan de huur van de ruimte waar de spelersgroep samen komt en een vergoeding die de docente ontvangt voor haar werkzaamheden voor de spelersgroep.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter – de heer J.M.van Dijk
Secretaris – de heer W.A.H. Corbee
Penningmeester – de heer D.L.P. Bois
Algemeen bestuurslid – mevrouw B. Vogd

Er is geen sprake van een beloning voor bestuurswerkzaamheden. De bestuursleden doen hun werk zonder daar enige vergoeding voor te ontvangen.

Jaarverslag 2021/2022
In de periode september 2021- juli 2022 zijn er in de theaterzaal van Scholen in de Kunst Amersfoort 22 workshops gegeven door vakdocente Bernadette Sikkers. De workshops werden bijgewoond door een vaste groep die varieerde van 12 tot 14 spelers.

Jaarrekening 2021
Het financiële overzicht: 2021

Privacyverklaring
Stichting ‘Spelen voor je Leven Amersfoort’ onderschrijft de privacyverklaring van
Kanker in Beeld. Deze is te vinden op de homepage van Kanker in Beeld. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop Stichting ‘Spelen voor je Leven Amersfoort’ omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via: info@inthakaspeelt.nl.