Financieel beleid

ITHAKA is een kleine goede-doel-stichting. We ontvangen een beperkte subsidie van Indebuurt033.

Wij vinden het belangrijk de workshops toegankelijk te laten zijn voor iedereen uit de samenleving die onze steun nodig heeft. Daarom vragen wij van de deelnemers een zeer geringe eigen bijdrage van € 9,-  per workshop (incl consumptie tijdens pauze).

Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar donaties om het voortbestaan van deze theaterworkshops te kunnen blijven garanderen. Uit alle gelden dient het volgende gefinancierd te worden:
– de huur van de ruimte
– de vergoeding theaterdocent
– overheadkosten


DIT MOOIE WERK KUNNEN WIJ ALLEEN VOORTZETTEN MET ONDERSTEUNING VANUIT DE SAMENLEVING!

Uw financiële steun is daarom zeer welkom op rekeningnummer
NL 78 RBRB 0919 4977 13 t.n.v. stichting Spelen voor je Leven Amersfoort.


Anbi_logoANBI
Stichting Spelen voor je Leven Amersfoort is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Het financiële overzicht: 2022