Financieel beleid

Stichting Spelen voor je Leven Amersfoort ontvangt een beperkte subsidie van Indebuurt033 en financiert ITHAKA verder met behulp van een deelnemersbijdrage en donaties.

Wij zijn een kleine goede-doel-stichting en zetten ons vol enthousiasme in om theaterworkshops te organiseren voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd.
Onze motivatie ons hiervoor sterk te blijven maken vinden wij in het zichtbare positieve effect dat deze vorm van ondersteuning teweeg brengt.

Wij vinden het belangrijk de workshops toegankelijk te laten zijn voor iedereen uit de samenleving die onze steun nodig heeft. Daarom vragen wij van de deelnemers een zeer geringe eigen bijdrage.

Om het voortbestaan van deze theaterworkshops te kunnen realiseren moet de stichting echter wel blijvend het volgende kunnen financieren:

  • de huur van de ruimte waar gespeeld wordt
  • de vergoeding voor de professionele theaterdocent
  • overheadkosten

DIT MOOIE WERK KUNNEN WIJ ALLEEN VOORTZETTEN MET ONDERSTEUNING VANUIT DE SAMENLEVING!

Uw financiële steun is daarom zeer welkom op rekeningnummer
NL 78 RBRB 0919 4977 13 t.n.v. stichting Spelen voor je Leven Amersfoort.


Anbi_logoANBI
Stichting Spelen voor je Leven Amersfoort is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Het financiële overzicht: 2018