Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

  • de eigen bijdrage bedraagt € 9,00 per workshop, dit is inclusief 1 consumptie tijdens de pauze.