Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

  • de eigen bijdrage bedraagt € 7,50 per workshop, dit is inclusief 1 consumptie tijdens de pauze.