Doelstelling

 

company-img-2“De stichting Spelen voor je leven Amersfoort heeft ten doel:
Mensen uit Amersfoort en omstreken die zelf, of als naaste of nabestaande, te maken hebben met de gevolgen van kanker, psychosociaal te ondersteunen in hun verwerkingsproces en ze te laten ervaren wat creatieve expressie door toneelspelen voor hen kan betekenen.
Deze ondersteuning wordt gerealiseerd door het onder leiding van een vakkundige theaterdocent in een veilige omgeving aanbieden van theaterworkshops en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt door middel van het vorenstaande tevens onvermoede talenten tot ontwikkeling te brengen, ontspanning te bieden, het putten uit veerkracht te faciliteren en onderling contact tussen lotgenoten te bevorderen.”
Stichting Spelen voor je leven Amersfoort is ‘één van de groepen die uitgaat van de landelijke organisatie Kanker in Beeld.

from on Vimeo.